ความรู้สึกจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

เสียงจากผู้เข้าร่วมสัมมนา กับ daydayday
ลองฟังความรู้สึกของแต่ละท่านที่มีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนากับเรา

สัมมนา บล็อกสร้างกิจการร้านค้าออนไลน์ / Seo สร้างเงิน รุ่นที่ 1 (คุณชายน้อย)

สัมมนา บล็อกสร้างกิจการร้านค้าออนไลน์ / Seo สร้างเงิน รุ่นที่ 1 (คุณอรจิรา และคุณน้องฟ้า)

สัมมนา บล็อกสร้างกิจการร้านค้าออนไลน์ / Seo สร้างเงิน รุ่นที่ 1 (คุณพิทยายุทธ ทิพยเลิศ)

สัมมนา บล็อกสร้างกิจการร้านค้าออนไลน์ / Seo สร้างเงิน รุ่นที่ 1 (คุณศรัณย์พัทธ์ นันตะวงษ์)

สัมมนา บล็อกสร้างกิจการร้านค้าออนไลน์ / Seo สร้างเงิน รุ่นที่ 1 (คุณพรรณพิลาส สมนิล)

สัมมนา บล็อกสร้างกิจการร้านค้าออนไลน์ / Seo สร้างเงิน รุ่นที่ 1 (คุณพงศ์ชัย ภูสวัสดิ์เจริญ)

สัมมนา บล็อกสร้างกิจการร้านค้าออนไลน์ / Seo สร้างเงิน รุ่นที่ 1 (คุณขวัญใจ พัตพงศ์)