ค้าขายออนไลน์ โตได้อีกเยอะ เพราะเทรนด์นักชอปเปลี่ยน

หากวันนี้คุณเป็นผู้จำหน่ายสินค้า หรือ บริการ เป็นเจ้าของสินค้า เจ้าของแบรนด์ หรือคิดจะทำธุรกิจจำหน่ายสินค้า มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเปิดร้านค้าออนไลน์ เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก กลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ   รูปแบบการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไป ผู้คนเข้าไปอยู่ในสังคมออนไลน์แทนการใช้ชีวิตรูปแบบเดิม ๆ ทั้งส่วนตัว และ การทำงาน ผู้คนรุ่นใหม่สามารถนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ได้เป็นเวลานาน ๆโดยไม่เบื่อ การพบปะกันในสถานที่ต่าง ๆ จึงน้อยลง งานก็ทำส่งผ่านออนไลน์ด้วยอีเมล ประชุมด้วยเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันด้วย โดยหันมาสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น เพราะมีความสะดวก ค้นหาสินค้าที่ต้องการได้ง่าย และ ที่สำคัญราคาถูกกว่า …

Continue reading »