ทำการตลาดออนไลน์ ได้เปรียบในเรื่องอะไรบ้าง?

  1. ออนไลน์ สามารถวัดผล และ มีตัวชี้วัดความสำเร็จมากมาย ออนไลน์นั้นมีวิธีการวัดผลในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้ง Impression, Click รวมไปถึง ROI ในขณะที่สื่ออื่น ๆ วัดผลได้ยากมากกว่า 2. ออนไลน์ ช่วยเพิ่มยอดขายได้จริง 3. ออนไลน์ รวบรวมความมีส่วนร่วมในแง่ต่าง ๆ ระหว่าง ผู้ซื้อ-ผู้ขายได้ การมีส่วนร่วมนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน 4. ออนไลน์ เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าได้มาก ทำให้สามารถทำความเข้าใจ และ ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 5. …

Continue reading »