อบรมสัมมนากับ daydayday.com

เราช่วยเพิ่มเติมทักษะ และ ความรู้ทางด้าน Internet Marketing ให้กับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย
หรือ บุคคลทั่วไป ที่สนใจ

ขณะนี้ มี 2 หลักสูตร คือ

(1) บล็อกสร้างกิจการร้านค้าออนไลน์ Seo สร้างเงิน
(2) ขายออนไลน์ 360 องศา

โปรดติดข้อมูล ข่าวสาร   หลักสูตรอบรมสัมมนากับ daydayday.com
ซึ่งจะจัดขึ้นทุกเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086 615 3406