ขายของออนไลน์ 4 เดือนเจ๊ง???

ธุรกิจ e-commerce เติบโตอย่างต่อเนื่องก็จริง
แต่ถ้าคุณทราบข้อมูลตัวเลขต่อไปนี้ คุณจะต้องอึ้ง

เพราะมีการเผยผลสำรวจ พบว่า ธุรกิจ e-commerce ที่เกิดขึ้นใหม่ และสามารถอยู่รอดได้นั้นมีอัตราที่ต่ำมาก ธุรกิจเกิดใหม่บนโลกออนไลน์กว่า 90% มีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับความล้มเหลวในการทำธุรกิจภายในระยะเวลาเพียงแค่ 120 วัน (4 เดือนเท่านั้นเอง)

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ e-commerce ส่วนใหญ่ล้มเหลว ก็คือการประเมินการทำธุรกิจ e-commerce ต่ำเกินไปโดยเฉพาะขั้นตอนในการดำเนินการ และบริหารต้นทุน

ทั้งยังขาดการวางแผนในการดำเนินธุรกิจที่รัดกุมและชัดเจน ขาดการเอาใจใส่และละเลยในการทำการตลาด(ซึ่งสำคัญมากๆ) รวมถึงไม่มีขีดความสามารถในการให้บริการ และที่สำคัญ คือ เว็บไซต์มีรูปแบบการใช้งานที่ไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจ

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ดีพอในรูปแบบของการทำธุรกิจออนไลน์ทั้งระบบ และ ยังมีความเข้าใจผิด ๆ ที่ว่า เพียงมีเว็บไซต์ หรือ เฟสบุ๊ค ก็สามารถทำธุรกิจ หรือ ค้าขายสินค้าได้แล้ว

ก่อนตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ หรือ ค้าขายสินค้าออนไลน์
คุณควรที่จะเตรียมความพร้อมด้วยการเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการทำธุรกิจ e-commerce เสียก่อน
ทางที่ดีควรศึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงก็จะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการที่จะต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง

ขอแนะนำ หลักสูตรสัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะทางด้าน e-commerce
สัมมนา ขายออนไลน์ 360 องศา

แสดงความคิดเห็น ด้วยบัญชี facebook