Sat. Oct 19th, 2019

DAYDAYDAY.COM

การตลาดออนไลน์ ! ง่ า ย ก ว่ า ที่ คิ ด !

FACEBOOKChatbot ( แชทบอท ) ตัวช่วยของธุรกิจในยุคดิจิตอล Chatbot ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง มันได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีบทบาทสำคัญในการตอบกลับการสนทนาด้วยตัวอักษรแบบอัตโนมัติผ่าน Messaging Application ให้เสมือนการโต้ตอบของคนจริง ๆ หรือเราอาจเรียกง่าย ๆ ว่า โปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ โปรแกรมตอบข้อความแทนคน ซึ่งในขณะนี้กลายเป็นสุดยอดผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทุกบริษัท/ร้านค้าต้องการนำมาใช้กับธุรกิจออนไลน์ Chat bot จะช่วยตอบคำถามที่ลูกค้าถามซ้ำๆเรื่อยๆ...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.